top of page
Kids Blazende Bellen

HET FUNDAMENT

DE MENSEN

De omgeving van Agora kenmerkt zich door het open karakter, de prikkeling van je zintuigen en de levendige rijkdom aan wat er te beleven valt zowel binnen, als door de verbinding met de directe omgeving buiten de Agora, met de wijk, met de stad, met de wereld als geheel.

 

Spel

Kinderen zijn vaak op de Agora, maar net zo vaak buiten de Agora. Alles wat te ontdekken en te onderzoeken valt is om ons heen, ligt op straat, zit onder de mensen, is te vinden op onverwachte plekken. Volgens de kenmerken van het spel krijgen de kinderen de ruimte, de tijd en de mogelijkheden om vanuit vrije wil te kiezen wat ze willen onderzoeken en uitdiepen en wat daar het doel van gaat zijn.

 

Netwerk
De kinderen leren dit te doen vanuit netwerken en het gebruik van diverse bronnen, zowel levende bronnen en dode bronnen. De volwassenen zorgen ervoor dat die vrijheid voor de eigen keuze vanuit eigen wil van het kind gegarandeerd blijft. De kinderen doen iets omdat zij dat willen. De omgeving binnen en buiten de Agora en de andere kinderen en volwassenen die ze daar ontmoeten vormen de omgeving die kinderen aanmoedigt, uitnodigt, inspireert en uitdaagt om tot groei en bloei te komen. Zij prikkelt de verbeelding en verwondering bij de kinderen. De kinderen krijgen ideeën door te zien wat anderen doen. Maar ze leren er ook hoe ze moeten doen wat ze willen doen door te leren van wijze volwassenen of hun ‘gidsen’: ouders die hun laten zien hoe ze veilig kunnen handelen, leerkrachten die hen voeden met vaardigheden en kennis en leeftijdsgenoten die de uitdagingen in het leven met elkaar delen. Zij zijn de bemiddelaars tussen ‘datgene wat van het grootste belang is voor het kind’ en ‘datgene wat hun belangstelling heeft’.  

Vrijheid

Vrijheid is een kernwaarde op Agora. Maar deze krijgt pas betekenis door de ervaring van de beperkte vrijheid in confrontatie met de vrijheid van de ander. Door de confrontatie met de vrijheid en de vrije wil van de ander wordt het kind uitgedaagd om zelf na te denken. Om te leren denken vanuit het respect voor de gangbare waarden, overtuigingen, conventies. Maar ook te leren denken buiten deze waarden, overtuigingen en plichten om. Passen ze nog wel bij mij, bij de samenleving waarin ik en mijn generatiegenoten willen leven? Wanneer kinderen hun identiteit als mens en als burger karakter willen geven is de voorwaarde dat ze de gangbare relatie met anderen telkens ter discussie mogen stellen. 

Motivatie

De leeromgeving op Agora en de mensen die er zijn wakkeren de nieuwsgierigheid en de motivatie om op onderzoek uit te gaan bij de kinderen aan. Wat de kinderen kiezen is aan henzelf. Het gaat er niet om wat ze leren op Agora, maar dat ze leren. Doordat leerkrachten en ouders zich niet langer mengen in de keuze voor wat ze willen doen, ze laten de leerinhoud los, komt het uiteindelijk goed met die leerinhoud.

 

Leerinhoud

Kinderen willen van nature op enig moment leren lezen en schrijven. Het ene kind is daar wat vroeger mee dan het andere. Door de leeromgeving zo in te richten dat lezen en schrijven elke dag door sommige kinderen gedaan wordt, dat ouders en leerkrachten hen daarbij aanmoedigen. Dat wat kinderen meemaken ze mogen opschrijven en dit vervolgens door hen voorgedragen wordt. Dat opa’s en oma’s voorlezen, dat boeken een prominente plek krijgen in de speelruimten van de kinderen. Dan kan het niet anders dat elk kind op zijn passende moment de nieuwsgierigheid ontwikkelt om te gaan lezen en schrijven. Zo zal het met alles gaan.

 

Community

De professionals zijn uitermate kundig en vaardig in het begeleiden en verdiepen van de leerprocessen van kinderen die volgens de regels van het spel het ene na het andere boeiende onderwerp uitdiepen. Het team van leerkrachten draagt er zorg voor dat elk kind breedte en diepte van kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling ontwikkelt en kan toepassen in relevante en afwisselende contexten.

 

De ouders zijn de beste kindkenners die we hebben op Agora. Zij zijn zichtbaar en hoorbaar aanwezig, delen hun wereld en waarden met de kinderen en versterken de band kind-ouder-leerkracht. 

 

pexels-allan-mas-5623729.jpg
bottom of page