top of page
Kids Blazende Bellen

HET FUNDAMENT

GEWOONTEN & RITUELEN

Omdat de omgeving de kinderen inspireert en uitnodigt, en hun nieuwsgierigheid prikkelt om vanuit vrije wil eigen keuzes te maken in wat ze willen onderzoeken en wat daar het doel van is, en omdat de mensen er zijn om die vrije keuze van het kind veilig te stellen door het leerproces dat het kind doorloopt om van keuze tot resultaat te komen te verdiepen en te verrijken, zijn er de gewoonten en rituelen nodig om het kind en de volwassenen houvast te bieden om kwaliteit te geven aan het onderwijs op Agora.  

Tijd

Het nemen van de tijd en de tijd gebruiken om kinderen in alle rust met elkaar alle mogelijkheden voor hun eigen ontwikkeling, groei en toekomst te laten verkennen en onderzoeken. Door letterlijk de tijd te nemen, door de tijd los te laten. Elk kind op zijn eigen tempo. Door de tijd te gebruiken voor de kinderen in hun fase van ontwikkeling, ze te laten ervaren en beleven dat ze in alle rust mogen nadenken over wie ze zijn, waar ze vandaan komen, waar ze naar toe willen en hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. 

Ritme

De gewoonten op Agora verlopen langs het vaste ritme van de dag. Het lerarenteam dat elke dag ochtend om 8.00 uur een uur bij elkaar komt om de dag voor te bereiden. De kinderen die elke dag opstarten met een dagstart en eindigen met een dagafsluiting. De pauzetijd en de stiltetijd die de kinderen weer even tot rust en bezinning laten komen. En de vrije tijd waarin onderzoek, uitdiepen van thema’s, studie en inspiratie binnen en buiten de Agora kan plaatsvinden. Er is veel ruimte om te vieren, te gedenken en stil te staan bij relevante gebeurtenissen. De vijf werelden van Agora vormen daarbij de vijf brillen waardoor we kinderen leren kijken. Telkens andere perspectieven innemen om te voorkomen dat ieders werkelijkheid de waarheid wordt. Bedoeld om kritisch en creatief te blijven nadenken. 

Begeleiding

De professionals onderhouden en verrijken de leeromgeving en begeleiden en ondersteunen de kinderen vanuit pedagogische en didactische modellen die stuk voor stuk wetenschappelijk onderbouwt zijn en in de praktijk hun effectiviteit bewezen hebben. Ze zijn leerkrachten die dagelijks ‘spelen’ met vijf rollen: mens, pedagoog, didacticus, onderwijzer en coach. Elke rol is er op het gepaste moment voor elk kind en voor de groep. 

Ouders treffen elkaar en zijn er voor de kinderen op een voor hun passende manier en vanuit de overtuiging dat school, ouders en kinderen het samen moeten doen om het beste te bereiken voor de kinderen. 

Team

De leerkrachten vormen een team. Het is een team dat enkel koerst op kwaliteit. En samen zorgt dat het over de kinderen blijft gaan. Een team dat plezier in het werk, trots op hun vakmanschap en verbondenheid met elkaar vanuit de beleving van Agora als belangrijkste eigenschappen heeft. Dat zelforganiserend is en een grote mate van professionale autonomie bezit om zelf de besluiten te nemen die genomen moeten worden om het beste onderwijs mogelijk te maken voor de kinderen. Die een manier van werken hebben waarbij ze de organisatorische taken zo worden aangepakt en uitgevoerd dat er maximaal tijd over blijft voor het werken met en het evalueren van de ontwikkeling van de kinderen én voor henzelf als team. 

Basiskwaliteit

Voor elk onderdeel van het ritme van de dag is de basiskwaliteit beschreven, voor de vijf rollen van de leerkrachten zijn instrumenten en opleidingen verzorgd, voor de zelforganisatie en inbedding in de school wordt gewerkt vanuit beproefde modellen.  

Alles wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor de volwassenen op Agora. Vrijheid, autonomie, samen met elkaar, boeiend en interessant werk doen met de focus op een mooie toekomst is wat iedereen inspireert op Agora. 

pexels-ksenia-chernaya-8535193.jpg
bottom of page